Кількість гімназистів

Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти; мова освітнього процесу

Згідно з ліцензією на провадження освітньої діяльності у сфері повної загальної середньої освіти – за рівнем базової середньої освіти за ліцензованим обсягом передбачено 300 осіб, за рівнем початкової освіти – 260 осіб.

Фактична кількість осіб, що навчаються гімназії Соломон,  станом на 01.09.2020р. складає 294 учні.

Мова освітнього процесу – українська.