Правила прийому учнів до ліцею

Правила прийому до Приватного закладу гімназії «Соломон»

Відповідно до статті 18 Закону України “Про загальну середню освіту”, згідно зі Статутом  гімназії здобувачів освіти працівників гімназії зараховують для здобуття базової середньої освіти без конкурсу; зараховувати Здобувачів освіти до закладу освіти можна за конкурсом за умови, якщо це не порушує право здобувачів освіти, які отримали в цьому закладі освіти початкову освіту, продовжувати навчання в ній та за умови, що кількість поданих заяв про зарахування перевищує загальну кількість вільних місць у класах.

Для прийому до першого класу батьки або особи, які їх замінюють, надають такі документи:

 • заява на ім’я директора школи;
  • копія свідоцтва про народження дитини;
  • медична картка встановленого зразка.
  • документ про наявний рівень освіти (крім дітей, які вступають до 1 -го класу).
  • копія та оригінал документу, який підтверджує місце проживання дитини:

Копії всіх документів завіряються відповідно оригіналів та лишаються в пакеті наданих документів до закладу 

До першого класу зараховуються діти, як правило, з шести років, які досягли шкільної зрілості. Діти, яким на початок навчального року виповнилося сім років, повинні розпочинати здобуття початкової освіти цього ж навчального року. 

–        Надання документів дитини до зарахування в 1 клас здійснюється батьками, або особами, що їх замінюють.

–        Присутність дитини при наданні документів не є обов’язковою, оскільки співбесіда з нею проводитись не буде.

Що потрібно зробити для надання документів дитини

до 1 класу на 2020 – 2021 н.р.:

 1. Прийти в заклад з усіма необхідними документами.
 2. Надати документи в комісію, написати заяву.
 3. Ознайомитись зі списками дітей, які рекомендовані до зарахування в 1 клас на підставі наданого повного пакету документів та відповідно умов прийому.