План заходів, спрямованних на запобігання та протидію

План заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу в освітньому середовищі у ПЗ гімназії “Соломон” на 2020/2021 н.р.

(згідно наказу №35 від 21.02.2022 р.)

Найменування завдання Найменування заходів Відповідальний за виконання Строк виконання
1. Сприяння створенню безпечного освітнього середовища в гімназії 1.1. Інформаційно-просвітницька діяльність серед учасників освітнього процесу про розвиток навичок конструктивного спілкування з метою запобігання та протидії всіх форм, причин і наслідків булінгу:
– бесіди з учнями щодо попередження та вирішення конфліктних, проблемних ситуацій;
– відео та  інтернет матеріали;
– консультування фахівців (ЮП, юстиція; Малик І.І.).
Адміністрація гімназії Постійно
  1.2. Забезпечення координації та взаємодії між класними керівниками, вчителями, батьками, учнями, адміністрацією гімназії з питань попередження та усунення проявів булінгу:
– обговорення питання попередження булінгу на нарадах, педрадах.
Адміністрація гімназії За потреби
  1.3. Ведення класними керівниками журналу класного спостереження за мікрокліматом у класі та фіксування проблемних питань. Класний керівник Постійно
  1.4. Вжиття заходів для надання соціальних та психолого-педагогічних послуг здобувачам освіти, які вчинили булінг, стали його свідками або постраждали від булінгу:
– індивідуально-корекційні бесіди;
– зворотній зв’язок з батьками;
– діагностика.
Психолог За потреби
2.Забезпечення створення в гімназії безпечного освітнього середовища 2.1. Ознайомлення класних керівників та вчителів початкових класів з наказом та заходами, спрямованими на запобігання та протидію булінгу в навчальному закладі. Адміністрація гімназії Щороку
  2.2. Запродовження викладання курсу «Основи християнської етики» Педагоги Постійно
  2.3. Залучення учнів гімназії до позакласної, гурткової роботи для згуртування колективу. Педагог-організатор Протягом року
  2.4. Здійснення моніторингового дослідження ціннісних орієнтацій, соціального самопочуття (анкетування), рівня тривожності з учнями 9 класів, а також корекційно-відновлювальної, консультаційної роботи з учнями, в яких виявлено ознаки дезадаптації, соціального неблагополуччя. Психолог За потреби (але не менше 2-х разів на навчальний рік)
  2.5. Збір, аналіз та реагування на інформацію про булінг в закладі освіти. Директор Один раз на рік
  2.6. Створення в гімназії комісії щодо реагування на випадки домашнього насильства та булінгу. Директор Вересень
  2.7. Розміщення на веб-сайті закладу інформації щодо запобігання та протидії булінгу. Вчитель інформатики До початку навчального року
  2.8. Інформування про випадки булінгу у закладі засновників закладу. Адміністрація закладу За потреби
  2.9. Батьківський всеобуч: правила поведінки учнів в навчальному закладі. Адміністрація закладу Щорічно
  2.10. Проведення місячника морального виховання, правоосвітньої та правовиховної роботи. Заступник директора з ВР Лютий