Правила прийому до ліцею

Відповідно до статті 18 Закону України “Про загальну середню освіту”, згідно зі Статутом  гімназії здобувачів освіти працівників гімназії зараховують для здобуття базової середньої освіти без конкурсу; зараховувати Здобувачів освіти до закладу освіти можна за конкурсом за умови, якщо це не порушує право здобувачів освіти, які отримали в цьому закладі освіти початкову освіту, продовжувати навчання в ній та за умови, що кількість поданих заяв про зарахування перевищує загальну кількість вільних місць у класах.


Для прийому до першого класу батьки або особи, які їх замінюють, надають такі документи:

  • заява на ім’я директора школи;
  • копія свідоцтва про народження дитини;
  • медична картка встановленого зразка;
  • документ про наявний рівень освіти (крім дітей, які вступають до 1 -го класу);
  • копія та оригінал документу, який підтверджує місце проживання дитини.

 

Копії всіх документів завіряються відповідно оригіналів та залишаються в пакеті наданих документів до закладу


До першого класу зараховуються діти, як правило, з шести років, які досягли шкільної зрілості. Діти, яким на початок навчального року виповнилося сім років, повинні розпочинати здобуття початкової освіти цього ж навчального року. 

Надання документів дитини до зарахування в 1 клас здійснюється батьками, або особами, що їх замінюють.
Присутність дитини при наданні документів не є обов’язковою, оскільки співбесіда з нею проводитись не буде.


Що потрібно зробити для надання документів дитини до 1 класу на 2020 – 2021 н.р.:

  1. Прийти в заклад з усіма необхідними документами.
  2. Надати документи в комісію, написати заяву.
  3. Ознайомитись зі списками дітей, які рекомендовані до зарахування в 1 клас на підставі наданого повного пакету документів та відповідно умов прийому.